Til lands og til vanns

Butikker og handel

Håndverkere og industri

Kremmere og småhandel

Da mamma var hjemme

Tidlige tider på Rolvsøy

Rolvsøysund bro

Torvhandel

Slik bodde vi på Rolvsøy

Teglverkene

Sagbrukene

Stenbrudd og granitt

I 40 år har Birgit Holmen samlet historier og bilder om Rolvsøys historie. Her finner du historien helt fra stenalderen, til da industrien kom på slutten av 1800-tallet – og helt fram til Dikeveien og det moderne Rolvsøy og Fredrikstad. Nettsiden er laget av Birgit Holmen og Roy Freddy Andersen.

Birgit har gjennom et langt liv samlet bilder og fortellinger om  Rolvsøy – en skattkiste hun nå ønsker å dele med alle. Da hun var yrkesaktiv jobbet Birgit på Glemmen videregående skole. Takket være en god hukommelse og en stor fotosamling, har hun en stor ære for at en del av Rolvsøys nære historie er tatt vare på.

Birgit, sammen med flere andre, har bidratt sterk til Rolvsøys bygdebok og andre publikasjoner.

Slik beskriver hun seg selv og sitt prosjekt:

«I 1978 ble jeg valgt inn i Rolvsøy Lokalsamling.  Utvalget hadde til oppgave å samle lokalhistorisk kildemateriale med henblikk på å bygge opp en lokalsamling og å skaffe grunnlagsmateriale for en bygdebok og å medvirke til formidling av det innsamlede materiale. 

Mitt bidrag besto i intervjuvirksomhet og innsamling av fotografier, foreningsprotokoller og annet skriftlig materiale. Alle bilder ble sikret i Østfold Fylkes Billedarkiv ved Kari Grindland. 

Utvalgsmedlem Odd Ketil Johnsen avfotograferte og produserte dias av innsamlede og egne fotografier. Med utgangspunkt i bildeseriene startet min mangeårige lokalhistoriske virksomhet. Under arbeidet med bygdeboken, Rolvsøy 1500-1994, hadde jeg gleden av å få samarbeide med forfatteren, Sven G. Eliassen.

%d bloggere liker dette: