Birgit Holmen og Roy Andersen. Foto: Geir Carlsson, Fredriksstad Blad.
Birgit Holmen og Roy Andersen. Foto: Geir Carlsson, Fredriksstad Blad.

Vi står bak rolvsing.no

Birgit Holmen (født 1928)

Birgit har gjennom et langt liv samlet bilder og fortellinger om  Rolvsøy – en skattkiste hun nå ønsker å dele med alle. Da hun var yrkesaktiv jobbet Birgit på Glemmen videregående skole. Takket være en god hukommelse og en stor fotosamling, har hun en stor ære for at en del av Rolvsøys nære historie er tatt vare på.

Birgit, sammen med flere andre, har bidratt sterk til Rolvsøys bygdebok og andre publikasjoner.

Slik beskriver hun seg selv og sitt prosjekt:

«I 1978 ble jeg valgt inn i Rolvsøy Lokalsamling.  Utvalget hadde til oppgave å samle lokalhistorisk kildemateriale med henblikk på å bygge opp en lokalsamling og å skaffe grunnlagsmateriale for en bygdebok og å medvirke til formidling av det innsamlede materiale. 

Mitt bidrag besto i intervjuvirksomhet og innsamling av fotografier, foreningsprotokoller og annet skriftlig materiale. Alle bilder ble sikret i Østfold Fylkes Billedarkiv ved Kari Grindland. 

Utvalgsmedlem Odd Ketil Johnsen avfotograferte og produserte dias av innsamlede og egne fotografier. Med utgangspunkt i bildeseriene startet min mangeårige lokalhistoriske virksomhet. Under arbeidet med bygdeboken, Rolvsøy 1500-1994, hadde jeg gleden av å få samarbeide med forfatteren, Sven G. Eliassen.

Etter kommunesammenslåingen ble jeg medlem i Hauge lokalsamfunnsutvalg Her deltok også Tom Raae. Han utfordret meg til å skrive om lokalhistorisk stoff i «Haugenytt», han scannet bilder, laget bildeserier for fremvisning, og stilte opp som assistent når jeg besøkte foreninger og interessegrupper. «

 

Roy Freddy Andersen (født 1970)

Roy Freddy Andersen

Roy jobber som kommunikasjonsansvarlig i det som skal bli Viken fylkeskommune fra 2020. Han har permisjon fra jobben som informasjonssjef i Østfold fylkeskommune. Roy har vært mangeårig journalist og korrespondent for VG, informasjonssjef i Utenriksdepartementet før han ble nyhetsredaktør i Fredriksstad Blad. Roy har også vært korrespondent i USA – og han bodde i Østerrike 2014-2016.

Roy er også interessert i lokalhistorie. Han er gammel nabo av Birgit og har hjulpet henne med å sette opp nettsiden og å kategorisere, samle og redigere tidligere publiserte tekster og bilder.

Tom Raae (1956-2019)

Tom Raae

Tom har et langt liv bak seg som journalist og nettredaktør i Demokraten. Tom er en kjent ildsjel på Rolvsøy – og er blant annet æresmedlem i Rolvsøy IF. Tom Raae sto i mange år bak «Haugenytt», et lokalt tidsskrift som flere tekster på denne nettsiden er hentet fra. Nå er han pensjonist.

Tom har vært en viktig hjelper for Birgit Holmen med å få organisert og trykket saker og bilder i ulike publikasjoner. Tom døde i oktober 2019. Vi takker ham for stor innsats!

Dette nettstedet er gjort mulig takket være velvillig støtte fra stiftelsen:

%d bloggere liker dette: