Samvirkelaget på Hauge, siste åpningsdag. Ved disken, fru Strømme Larssen. Butikksjef Mary Johnasen bak disken. Butikken ble nedlagt i 1984. Foto: Demokraten.

I året 1865 begynte en ny tid på nedre Rolvsøy. Da kom driften ved Evje teglverk i gang. I rask rekkefølge ble det reist nye verk og sagbruk langs elvebredden. Der hvor de få bondefamiliene hadde rådd grunnen alene, bygdes industrianlegg og boliger. Arbeidere strømmet til, og befolkningsøkningen var formidabel.

Bøndene produserte stort sett sitt daglige brød. Kolonialvarer som sukker, kaffe og tobakk ble kjøpt når de hadde noe å gjøre i Fredrikstad. Kvinnene spant, vevde, sydde og strikket. Omreisende skreddere og skomakere utførte ofte sitt arbeid på gårdene.

Med industrialiseringen oppsto nye behov og muligheter. Arbeiderne produserte ikke for eget forbruk. De kunne skaffe seg fornødenheter ved hjelp av penger. Arbeidsdagene var lange, så behovet for forretninger lokalt meldte seg raskt.

Her kan du lese mer om butikker og handel på Evje.

Her kan du lese mer om Samvirkelaget og butikker og handel på Hauge

Da jeg jobbet med å samle stoff til lokaltidsskriftet Hauge-nytt, utfordret Tom Raae meg til å samle butikkstoff fra hele Rolvsøy; en utfordring jeg ikke kunne motstå. Under forarbeidet til Rolvsøys bygdebok hadde jeg gleden av å intervjue mange rolvsinger. De lånte villig ut bilder for avfotografering.  Noe av stoffet er med i S.G.Eliassens ”Rolvsøy 1500-1994”, men i foreliggende publikasjon er omfanget utvidet, og nytt stoff er kommet til.

Jeg skylder mine venner og sambygdinger stor takk for samarbeidet. I fellesskap har vi utarbeidet vår egen minnebok.

Østfoldmuseet- Østfold fylkes billedarkiv ved Kari Grindland, har bistått med kopiering av bildene. Bilder merket ØFB er tilgjengelige i billedarkivet.

Artikler

Bildegalleri

%d bloggere liker dette: