Dette huset i Rolvsøyveien 288 går under navnet "Malerverkstedet". Det fortelles at de to malerkameratene Thorvald Hansen og Hans Zakariassen skal ha hatt sitt verksted på denne eiendommen. Fotograf ukjent. Eier Evelyn Johansen.
Dette huset i Rolvsøyveien 288 går under navnet "Malerverkstedet". Det fortelles at de to malerkameratene Thorvald Hansen og Hans Zakariassen skal ha hatt sitt verksted på denne eiendommen. Fotograf ukjent. Eier Evelyn Johansen.

Thorvald Fredrik Hansen var født i Danmark i 1877.

Malermester Thorvald Fredrik Hansen med sønnene Henrik, Svend, Johannes og Arne.
Fotograf ukjent.

– Far hadde som ung malersvenn dratt til Norge for å oppleve svennetiden på den måte som var alminnelig på den tiden. Når de var ferdigutdannet dro de til utlandet og ernærte seg på den måten at de arbeidet seg frem. For da var det en malerjobb både her og der, fortalte datteren Oda.

Han fortalte familien at sjøreisen kostet seks kroner. Det er sannsynlig at han tok seg over til Sverige og arbeidet seg oppover. På Rolvsøy innlosjerte han seg hos Hedda og Zakarias Eliassen på Haugeli.

I juli 1907 giftet han seg i Danmark med Helga Marie Cold (1882). Barna Arne og Margit ble født i Danmark.

I februar 1912 ankom den lille familien Rolvsøy. De fikk husrom hos Nils Olsen Saxegaard (Klyver’n). Familiefaren fikk arbeid som maler ved Greaker Cellulosefabrik. Der arbeidet han sammen med sin gode venn, Hans Zakariassen, sønnen til Hedda og Zakarias på Haugeli. Etter en tid måtte han begynne for seg selv, for han tålte ikke syren. Han hadde hatt godt, fast arbeid, og så måtte han klare seg med tilfeldige oppdrag. På denne tiden var dette ikke enkelt. I 1920 hadde ekteparet syv barn, Arne, Margit(1910), Oda (1912), Henrik, Sven, Johannes (1918) og Else (1920).

Helga Marie (født Cold) og Thorvald Fredrik Hansen foran hjemmet i Danmark med en barnepike, Arne og Margit. På skiltet til venstre står det «Th. Hansen Maler». Til høyre er påskriften: «Stort Oplag af smukke og moderne Tapeter Sælges til Fabrikpriser. Prøvebøger»
Fotograf ukjent. Eier Brit Solheim.

Etter hvert som guttene vokste til fikk de opplæring i farens firma, og malerfirmaet Cold Hansen skulle få en solid posisjon i bygda. Faren døde i 1952, 75 år gammel. I ”Norge Næringsliv” fra 1951 er Johannes registrert som eier. Brødrene Arne og Johannes drev firmaet frem til 1962 da Johannes begynte som malerlærer ved yrkesskolen i Kristiansand. Dette var 50 år etter at faren etablerte seg i Norge.

Hans Petter Zakariassen (1886-1954) omgitt av sine nærmeste, fra venstre sønnen Erik, datteren Kari, Hans og søsteren Anna. Foran barnebarna Berit og Reidun.
Fotograf ukjent

Thorvald Hansen var en dyktig fagmann av den gamle skole som behersket de tradisjonelle teknikker. Kunnskapen ble ført videre til guttene. Firmaet ble benyttet når kirken skulle males, og når bøndene skulle pusse opp bestestua. ”Spente tak ” og ”ådring” av slitte møbler var intet problem. Gudrun (Omberg) Stene husker hvorledes hestetrilla fremsto i all sin prakt etter at den var blitt sortlakkert og dekorert med gullister av malermester Hansen.

I Danmark hadde Hansen gått to år på folkehøyskole. Han var faglig aktiv på greåkerfabrikken, og engasjerte seg politisk i Rolvsøy. Rolvsøy Sangforening nøt godt av hans sangglede. Familien var samfunnsengasjert. Sønnen Johannes utmerket seg ved sin dyktighet som treskjærer. Han avholdt en rekke kurs og utførte flere arbeider, deriblant en dekorasjon til Rolvsøy rådhus’ herredsstyresal.

Oda Arvesen nevnte det nære vennskapet mellom familien Cold Hansen og familien til Hedda og Zakarias Eliassen. Det er uklart hvorledes vennskapet mellom de to malerne, danske Thorvald Hansen og Hauge-gutten Hans Zakariassen, oppsto. I familien Zakariassen har man en oppfatning om at Hans gikk i malerlære i Danmark. Det er bevart et maleri som skal være et svennearbeid.

Hans Zakariassen virket som maler på Rolvsøy hele sitt liv. Sønnene arbeidet også sammen med faren i sin ungdom, men de førte ikke forretningen videre. Dessverre er det ikke oppsporet kilder som kan fortelle mer om Zakariassens virksomhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *