Ringstad sag og høvleri

  Ringstad sag 1956. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S / ØFB. I 1922 anla Harald Haugli og Georg Ryen en elektrisk sag på Ole Ringstads grunn ved Visterflo. Driften ble utvidet i 1932 til høvleri. I 1946 startet Haugli en ny bedrift nær Hauge bro og produserte treull og bygningsplater. Johannes Gretland overtok Hauglis del i…

Skysskarer og transport

Thorstein Lundestad drev iskjøring på vinteren. Hesten spilte en viktig rolle som transportmiddel til midt på 1900-tallet. Det var flere skysskarer på Rolvsøy, deriblant søndagsskolelærer Thorvald Berg. Han bodde i den nedlagte skysstasjonen på Rekustad. Berg var av dem som skysset presten til gudstjeneste på Nylende. Brødrene Hans og Ludvig Huser brukte hest og vogn…

Malemestere

  Dette huset i Rolvsøyveien 288 går under navnet «Malerverkstedet». Det fortelles at de to malerkameratene Thorvald Hansen og Hans Zakariassen skal ha hatt sitt verksted på denne eiendommen. Fotograf ukjent. Eier Evelyn Johansen. Thorvald Fredrik Hansen var født i Danmark i 1877. – Far hadde som ung malersvenn dratt til Norge for å oppleve…

Omberg Porteføljefabrikk

Produkter fra Omberg Portefølje. Foto fra Det Norske næringsliv Firmaet ble startet i 1930 av Marius Pedersen, og i 1940 ble det overtatt av sønnen Haakon.”Det norske næringsliv” forteller om et stort vareutvalg: ”Virksomheten omfatter fabrikasjon av alt i portefølje, som damevesker, shoppingvesker, skuldervesker, konvoluttvesker, skolevesker, torgvesker, dokumentmapper, reisemapper, lommebøker, portemoneer, ryggsekker, sykkelposer, beltesekker og…

Hauge Færgested

  Dette bildet av fergemann Bjørvin Hansen (f. 1911) ved Hauge fergested er tatt på 1950-tallet. Fergen fraktet arbeidere til og fra Torp Bruk og andre som skulle til sine arbeidssteder på østsiden av Glomma. Det var ikke så enkelt å hale syklene opp og ned fra båten når vannstaden var lav. Det lønte seg…

Ole Evensens kosteproduksjon

  Ole Evensen kjørte til bøndene og kjøpte hestetagl for kosteproduksjon. Datteren May minnes innkjøpsturene til Mysen-traktene med farens Chevrolet six. Her er Ole med brødrene Vidar og Tor Egil Alfredsen etter en innkjøpstur. Foto: Ukjent. Ole Evensen var en allsidig kar. Han utmerket seg som utøver i Rolvsøy idrettsforening innen både fotball, skøyter og…

Bjørnstad mek. verksted

  Interiør fra Syver Bjørnstads smie: Bildet er fra omkring 1915 da enspenninger var et viktig produkt. Eieren til høyre, smed Jens Jensen (1892) til venstre i bildet. I 1900 kjøpte smed Syver Bjørnstad en del av eiendommen Sundet, like inntil den første Rolvsøysund bro. I 1902 etablerte han seg som hjulmaker. Bedriften produserte enspnninger…

Per Grøtvedt Blikkenslageri

  Familien Grøtvedt. Første rekke fra venstre: Solfrid, mor Olga, Bjørg, far Per og Turid. Bak: Ingrid, Paul, Per Olav, Sveinung, Truls, Bjørn, Magne og Borghild. Foto: Sollem. Per Grøtvedt kom fra Hamar og startet blikkenslageri ved Rolvsøyveien i 1933. Det første verkstedet lå i en gammel låvebygning, nord for ”Danskebyen”. I 1940 kjøpte familien…

Omberg Rammeverksted

  Omberg i 1956. Foto: Widerøe/Østfold fylkesbibliotek Inga og Hjalmar Olsen eide Omberg mellom Gården hadde flere kuer, sauer, gris, høns og hest. I tillegg til gårdsdriften drev familien med innramming av bilder. I bryggerhuset var det verksted og lager. Det kunne være oppdrag fra kunder, eller salg av innrammede malerier de hadde kjøpt. Faste…

Haugeli Hønseri

Fra tunet på Haugeli 1976. Fotograf ukjent. I 1930 kjøpte Hjalmar Martinsen småbruket Haugeli med 15 mål jord. Eiendommen lå der hvor Østfoldhallens søndre parkeringsplass befinner seg i dag. ”Det norske næringsliv” gir en levende beskrivelse av virksomheten: ”Hønseriet ble anlagt samme år med en bestand på 400 høns, og senere er det blitt utvidet.…