Familien Grøtvedt: Første rekke fra venstre: Solfrid. mor Olga, Bjørg, far Per og Turid. Bak: Ingrid, Paul, Per Olav, Sveinung, Truls, Bjørn, Magne og Borghild.
Familien Grøtvedt. Første rekke fra venstre: Solfrid, mor Olga, Bjørg, far Per og Turid. Bak: Ingrid, Paul, Per Olav, Sveinung, Truls, Bjørn, Magne og Borghild. Foto: Sollem.

Per Grøtvedt kom fra Hamar og startet blikkenslageri ved Rolvsøyveien i 1933. Det første verkstedet lå i en gammel låvebygning, nord for ”Danskebyen”.

I 1940 kjøpte familien bolig i Haugefjellet og Grøtvedt leide verksted i en uthusbygning etter byggmester Lorentzen. Det var på eiendommen hvor bedehuset Hauges Minde ble reist senere. I 1957 ble verkstedet flyttet til sønnen Magnes kjeller i H.N.Hauges vei. På 1980-tallet bygget familien nytt verksted på Valle industriområde. På slutten av 1990-tallet ble bygningen solgt og driften nedlagt.

Den første tiden var bedriften et enmannsforetak, men etter en tid ble Karsten Hansen tatt inn som læregutt. Han skulle med årene starte sin egen virksomhet fra boligen ved Rolvsøyveien. Som skikken var på denne tiden gikk sønnene inn i familiebedriften etter avsluttet folkeskole. Brødrene Per Olav og Magne tok teknisk fagskole og avla fagprøve.

De drev videre sammen med faren under navnet Grøtvedt og sønner, blikkenslageri. Slik utviklet virksomheten seg til et familieforetak, hvor etter hvert en rekke av brødrene og barnebarna var engasjert.

På 1930-tallet var det trange tider, og vanskelig å få oppdrag. Alt ble produsert for hånd, uten hjelp av maskiner. Takrenner og deler ble klippet ut fra plater og loddet sammen.

Under krigen var det rasjonering og bedriften måtte søke om tildeling av arbeidsmaterialer. Det gjaldt å få så stor kvote som mulig. I vareknapphetens tid var det populært å kunne tilby bøtter og baljer. Gamle blikkplater ble valset ut og ble til ettertraktede vedkurver. Hermetikkbokser av blikk kunne omvandles til spann.

Etter krigen ble det mange arbeidsoppdrag, både hos privatkunder og bedrifter som Greaker cellulose og Fredrikstad mekaniske verksted. I det nye verkstedet på Valle var det fire mann i arbeid.

Å drive egen bedrift var ikke en syv til fire-jobb, fortalte Magne. Det ble lange arbeidsdager for ham og broren Per Olav. Da Per Olav døde plutselig i 1989 gikk Magnes hustru Solveig aktivt inn i administrasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *