Anton Nilsen Saxegård (1888-1952) ble verksmester på Hauge bruk. Det er verkstedet hans som er under restaurering ved Glommastien på Hauge.

Han begynte yrkeskarrieren som remspleiser på bruket. Etter arbeidstid skar han for bøndene på en liten sag på familieeiendommen i Rådalen.

Hustruen Antonie var lite imponert over avkastningen av mannens hobby. Hun uttrykte sin misnøye og sa at hun kunne tjene like mye på å selge skolisser. ”Gjør det, Tonny”, svarte Anton, ”det blir dobbel fortjeneste”.

Om avkastningen var liten i begynnelsen, så skulle den lille bondesaga med tiden gi levebrød for mange. I 1951 var firmaet registrert under navnet Saxegaard Cirkelsag. Etter grunnleggerens død i 1952 ble bedriften utviklet videre av sønnene Egil og Roald.  

Saxegård sag og høvleri, 1957

I tidens fylde gikk deres sønner Vidar og Ketil inn i virksomheten. Fra en enkel begynnelse som bondesag utviklet bedriften seg til å bli en betydelig produksjons- og salgsenhet. På det meste hadde firmaet mer enn 30 ansatte.

Etter krigen vokste etterspørselen etter materialer sterkt. Utover sag- og høvleriprodukter ble takstoler en stor artikkel. ”Tusenvis i året”, ifølge Roald. Bedriften reiste eget bygg for treullfremstilling.

Produksjonen varte en tiårsperiode. Store mengder treull ble skipet ut fra Øra til England. Treulla ble brukt til å pakke inn våpen, glass og stentøy. Produktet ble etter hvert utkonkurrert av ekspandert plast. Noen få år tilvirket bedriften laftehytter for salg. De ble fremstilt ved Ringstadsaga, som Saxegård hadde kjøpt.

Ved saga var det virksomhet til alle tider. Der kunne folk ”stikke innom” for en prat under spisepausen, eller ta noen tak ved høvelen. Å få høvlet en spesiell profil var intet problem.

1980-tallet innvarslet nye tider. I 1982 sto det første butikklokalet ferdig. Vareutvalget ble utvidet til å omfatte maling, verktøy og andre varer innen byggevirksomhet. Tidligere hadde det vært litt småsalg fra lageret.

Tidlig på 1980-tallet innledet bedriften markedssamarbeid med byggkjeden Bygg og Hobby, og i 1994 inngikk bedriften innkjøps- og markedsavtale med MAXBO. Begge kjedene hørte til Løvenskiold-Wækerø. På denne tiden var høvleriet i fortsatt drift.

Så i 2005 ble driftsselskapet med sag og høvleri solgt til Herfølgruppen. I 2010 driver dette firmaet salgsvirksomhet under navnet Byggmakker Saxegård med et 20-talls ansatte.

Allerede rundt 1990 etablerte familien eiendomsselskapet Saxegård Eiendom. Selskapet er grunneier for området. Om vi antar at Anton Saxegård var i sving med sin første sag som 20-åring i 1918, har familieselskapet en historie på mer enn 90 år.

Anton Tonny
Brudeparet Antonie og Anton Saxegård. Anton satte også spor etter seg i det sosiale miljø. Han var en av pionerene i losje Hauges Fremtid og var losjefullmektig i hele 17 år. Han engasjerte seg politisk, og ble, i følge bygdeboken, valgt til formann i Høyre i 1948. Fotograf G. L. Sollem. Eier Marit Kristine Johansen de Campos
Saxegård sag, 1990
Saxegård sag, 1990
Vidar, Roald og Ketil Saxegård i år 2000.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *