Rostad Handel

  Christian Rostad mente det var godt kundegrunnlag for landhandel på Rostadneset. Det var ikke enkelt å etablere seg umiddelbart etter krigen. Det var vanskelig å få lån og byggetillatelse. Han hugget selv tømmer for å få planker til bygget. Men i 1949 sto forretningsbygg med familieleilighet ferdig. At kjøpmannen bodde i gården skapte svært…

Rolvsøy Handelsforretning

  Inngangspartiet til butikken i Kirkeveien 15, antagelig på 1950-tallet. Huset har fått nye vinduer og ny bekledning av asbestsementplater (Eternitt). Boligeiere lot seg lokke av utsiktene om et vedlikeholdsfritt hus. Det kan være sønnen, drosjeeier Wesley Hansen, som står utenfor huset. TV-antennen indikerer at bildet er tatt rundt 1970. Fotograf ukjent/ØFB. Ekteparet Pauline (1882)…

Marius Martinsens landhandel

  Kjøpmann Marius Martinsens bil tjente mange formål. Med et håndgrep kunne kalesjen fjernes og privatbilen fremsto i ny drakt som varebil. Sokneprest Nils Møllerup fikk presteskyss når han skulle ha gudstjeneste på Nylende. Fra venstre ser vi Thora (1890), Marius (1886), Ragnhild (1914), Solveig (1924) og Marie (1920). Fotograf var sønnen Asbjørn Martinsen (1911)/ØFB..…

Maren Bjørnstads Landhandel

  Interiørbildet fra Maren Bjørnstads landhandel avslører at vareutvalget var rikholdig. Her kunne kundene skaffe alt de trengte, fra matvarer til kjøkkenutstyr og bekledningsgjenstander. Stativet med papirposer viser at varene ble veid opp og solgt i løs vekt. Luksusartikler var også tilgjengelige. Maren poserer med en sigarkasse i hendene. Personene er fra venstre: Maren Bjørnstad,…

Stockmanns landhandel

  Stockmanns landhandel i Kirkeveien 36. Fotograf ukjent/ØFB. På eiendommen i Kirkeveien 36 drev Pauline og Oscar Bakker handel før de flyttet til egen forretningsgård i 1929. Familien Stockmann fortsatte med handel, men etter noen år ble butikken leid ut. Berit Klüwer (f. Fritzner 1934) sto i butikken et par år etter konfirmasjonen, rundt 1950.…

John Bratlis kolonialforretning

  I dette huset i Steinliveien har det vært drevet butikk i mange år. Foto: Google Maps Det første boligfeltet i Haugeåsen etter krigen utfordret John Bratli fra Trara til å opprette kolonialforretning der. Først på 1950-tallet kunne naboene glede seg over å ha nærbutikk i Steinliveien 1. Forretningen var et familieforetakende. Fru Bratli sto…

Juel Johansens Bilruter

  Den første bussen, PROTOS, i all sin glans etter at guttene fikk snekret «hus» til den. Det fortelles at byggingen foregikk på låven til Nils Saxegård i Rådalen. Da bilen skulle kjøres ut kollapset låvebroa. Fotograf ukjent/ØFB. 20. januar 1920 kom fem kamerater sammen til møte på Saksegård, navnene. Hensikten var å stifte et…

Omberg trevare- og kassefabrikk

  Det lille bryggerhuset var reist av materialer fra det gamle våningshuset som var revet. Kassefabrikken lå til høyre for låven. Gartneriet var kommet i gang met ett drivhus. Fotograf ukjent. Eier: Solfrid Moen. I 1919 begynte Ole Omberg (1890-1970) med fremstilling av treartikler på bruket Saksegård (gnr 734, bnr 1). Hovedproduktet var kasser, men…

Saxegård Sag

Anton Nilsen Saxegård (1888-1952) ble verksmester på Hauge bruk. Det er verkstedet hans som er under restaurering ved Glommastien på Hauge. Han begynte yrkeskarrieren som remspleiser på bruket. Etter arbeidstid skar han for bøndene på en liten sag på familieeiendommen i Rådalen. Hustruen Antonie var lite imponert over avkastningen av mannens hobby. Hun uttrykte sin…