Inngangspartiet til butikken i Kirkeveien 15, antagelig på 1950-tallet. Huset har fått nye vinduer og ny bekledning av asbestsementplater (Eternitt). Boligeiere lot seg lokke av utsiktene om et vedlikeholdsfritt hus. Det kan være sønnen, drosjeeier Wesley Hansen, som står utenfor huset. TV-antennen indikerer at bildet er tatt rundt 1970. Fotograf ukjent/ØFB.

Ekteparet Pauline (1882) og Karl Oskar Bakker (1878) åpnet handel i Gamle Kirkevei på Leie rundt 1920. Mannen, som kom fra Naferstad i Bohuslen, begynte i yrkeslivet som hestedrosjekusk. Deretter ble han kjørekar hos grosserer C. A. Backer i Fredrikstad. Av praktiske grunner benyttet han navnet Oskar Hansen, men i omtale på Rolvsøy var han alltid Oskar Bakker.

I 1927 var huset i Kirkeveien 15 på Rolvsøy innflyttingsklart, men Paula – som fruen kaltes – hadde allerede en tid drevet handelsvirksomhet i nærheten, i lokaler som familien leide.

Første utsalg var i Kirkeveien 44 og det neste i Kirkeveien 36. I den første tiden i eget hus var butikken en avdeling under Fredrikstad Samvirkelag med Paula Bakker som bestyrerinne. Hun hadde handelsbrev. Etter en tid overtok hun driften selv.

Ektemannen drev omførselshandel med fisk. Sønnen Hans Thomas (1921) forteller levende om virksomheten. Ved firetiden på morgenen sto Harald Rønningen utenfor med bilen og ”perta”.

Så bar det til Fredrikstad hvor de kjøpte fisk fra skøytene ved brygga. Ved 5-6 tiden sto moren klar med kjøttkvern og trau og produserte fløtepudding for salg i butikken som åpnet kl. 08.30.  Faren la i vei med dragkjerre for å selge fisk i nærområdet. Sønnen Hans var nyttig medhjelper.

Ekteparet Bakker drev virksomheten fra 1927 til 1953 da sønnen Hans overtok. Han utvidet forretningen med et frysehus på 24 m2 med 200 frysebokser på 80 og 100 liter. I 1954 var private frysere en mangelvare og en sjeldenhet.

Utleiebokser til 40 eller 50 kroner i årlig leie ble et attraktivt tilbud for folk som skulle kjøpe en halv gris til jul eller som skulle legge ned bær og grønnsaker fra egen hage.  Omsider ble fryseboksen allemannseie, og anlegget ble solgt. Med politieskorte ble anlegget flyttet en natt til gårdbruker Slettevold i Borge.

Hans Bakker søkte om å bli kommisjonær for Norsk Tipping. Etter grundige markedsundersøkelser ble søknaden innvilget i 1954.

Hans Bakker fortsatte virksomheten frem til 1964 da han leide ut forretningen, først en kort tid til Bærøe Mathisen og senere til Erling Jensen.  Etter 8-9 år ble forretningsgården solgt til Helmer Kristoffersen fra Hammerfest. Han drev 7-8 år. Etter ham kom Lavik en kortere periode.

I 1981 var butikkens dager talte.

Karl Oskar og Pauline (Paula) Bakker i inngangen til privatboligen i Kirkeveien 15. Fotograf ukjent/ØFB.
Her poserer Hans Thomas Bakker ved siden av sin nye varebil B 10302, Austin A 30, 17. mai 1956. Bilen kostet 10.800 kroner. Fortjeneste på tippingen sikret det nødvendige kontantbeløpet, 4-5000 kroner. En tipperekke kostet 25 øre, så avkastningen ble ikke så stor. Så sent som i 1956 måtte man ha kjøpetillatelse for vestlig biler. Fortsatt gjaldt begrepet "hard valuta". Privatbil var ikke Bakker berettiget til. Men varebilen kunne likevel brukes privat, og faren Karl fikk seg mang en tur til sin hjembygd Naferstad. Fotograf ukjent/ØFB.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *