Interiørbildet fra Maren Bjørnstads landhandel avslører at vareutvalget var rikholdig. Her kunne kundene skaffe alt de trengte, fra matvarer til kjøkkenutstyr og bekledningsgjenstander. Stativet med papirposer viser at varene ble veid opp og solgt i løs vekt. Luksusartikler var også tilgjengelige. Maren poserer med en sigarkasse i hendene. Personene er fra venstre: Maren Bjørnstad, butikkdame Helga Homme, smedene Jens Jensen og Syver Bjørnstad, samt Syvers hustru Mina. Fotograf ukjent/ØFB.

Syver Bjørnstad fra Tune kjøpte flere mål jord av Julius Simensen på Sundet. I 1902 kunne Syver og hustruen Mina flytte inn i nytt hus. I annen etasje bodde Syvers foreldre, og i den ene stuen nede drev søsteren Maren landhandel. Hun giftet seg rundt 1920, så det antas at virksomheten opphørte på denne tiden. Ekteparet Sven og Maren Arvidson bygde hus i Ringstien, og Maren handlet der en kort tid.

Syver bygde smie like inntil broa ved elvebredden. Bygningen synes på de gamle bildene av den andre Rolvsøysund bro fra 1926. Smia brant ned i 1956, men ble gjenreist. Virksomheten var levedyktig, og det var forskjellige aktiviteter i bygningen, fra smie og verksted til distribusjon av såpe. l 2007 ble eiendommen kjøpt av jernbaneverket fra Amund Bråten. Da Johan Bjørnstad drev verkstedet fra 1940-tallet hadde han bensinpumpe under tak. Det var på den tid da enhver landhandler solgte bensin. Bjørnstad forhandlet NOR.

Maren Bjørnstads landhandel først på 1900-tallet. Fotograf ukjent/ØFB.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *