Mor (Mathilde) Jacobsens kafé

  Hans Nielsen Hauges vei nr. 46. Mathilde Jacobsen hadde kafé i et rom inn døren som vender mot uthuset. I den umalte bygningen lå bakeriet. Eier: Ellen Berit (Moum) Andersen. I Hans Nilelsen Hauges vei 46 lå Mor Jacobsens kafé. Svensken Marthin Jacobsen (f. 1849) var teglstensmurer. Han må ha gjort det godt siden han…

Butikker og handel på Evje

  Ramberg bygde kombinert bolig og forretning i funkisstil. Den sto ferdig i 1936. Kunder som hadde gjeld til kjøpmannen nedbetalte ved å delta i utgraving av tomten. Bildet er fra 1950-tallet. Samlestativet for postkasser viser at posten ikke lenger lå i en kasse inne i butikken. I gangen innenfor døren hang telefonen som kundene…

Ramberg handel

  Etter først å ha holdt til i Ravneveien, bygde Ramberg kombinert bolig og forretning i funkisstil i Svaneveien. Bygget sto ferdig i 1936 Ekteparet Anna og Adolf Ramberg bosatte seg på “Ramberghausen” og forsatte forretningsdriften under navnet “Severin Olsens etterfølger“.  Vareutvalget var mangfoldig. Kjøpmannen kunne levere alt fra parafin til lamper og primus, til…

Thekla Hansens landhandel

Thekla Hansens barnebarn utenfor landhandelen på Valle i 1934. Fra venstre Harald (1925), Erling (1928) og Harriet (1924). Harald og Harriet viser stolt frem sine tvillingsøstre May og Bjørg (1934). Foreldre var Theklas datter Elvira og ektemannen Hans Helland. Thekla Hansen var annengenerasjons kjøpmann på Rolvsøy.  Foreldrene, Joel (1855) og Josefine Gabrielsen, begynte som landhandlere…

Råbekkhallen. Rå-Lavpris.

  Rolvsøys første stormarked, «Råbekkhallen” etablerte seg i Rolvsøy Potteris lokaler midt på 1980-tallet I 1974 leide Bjørn Breigan det nedlagte pottemakeriet ved Råbekken. Han samarbeidet med kolonialgrossist Løken fra Moss, og sammen bestemte de seg for at her skulle det bli supermarked. Avtale med Sigurd Raae ble inngått om kjøp/leie av mer areal for…

Senter Kolonial

Solveig Christiansen fra Rønningen hadde solid erfaring som ekspeditrise. Hun hadde arbeidet i forretning i Moss, hos kjøpmann Olsen på Hauge og sist i ”Corner” på Alvim. Hun ønsket å drive sin egen virksomhet, og i 1962 sto hennes forretningsgård i Rønningveien 18 ferdig. Området rundt, Gullskåret, Nesskogen og Hageveien sikret et solid kundegrunnlag. Forretningen…

Ruth og Karl Holmquists landhandel

  Inngangen til Holmquists butikk lå mot Kirkeveien. Huset har 1920-talls stil. Antakelig kom handelen i gang sist på 1920-tallet. Boligene til høyre i bakgrunnen (Canada) ligger til Hageveien. Det gamle huset med låve tilhørte bruket på Rønningen. Øverst i bildet skimtes boligen til lærer Reed. Den ligger fortsatt på hjørnet av Rønningveien/ Hasselveien. Bildet…