Slik så det ut da Laila Bjørneli var virksom i Rønningveien18 i tiden1.januar 1994 til 31. desember 2002. Diplomismannen ønsker kundene velkommen utenfor butikken. Fotograf ukjent

Solveig Christiansen fra Rønningen hadde solid erfaring som ekspeditrise. Hun hadde arbeidet i forretning i Moss, hos kjøpmann Olsen på Hauge og sist i ”Corner” på Alvim. Hun ønsket å drive sin egen virksomhet, og i 1962 sto hennes forretningsgård i Rønningveien 18 ferdig.

Området rundt, Gullskåret, Nesskogen og Hageveien sikret et solid kundegrunnlag. Forretningen gikk godt, og i 1968 var tiden inne for utvidelse. Solveig fikk en større kolonialforretning, mens svigerinnen Solveig fikk kiosk. Forretningslokalene lå i underetasjen.

Rolvsøy ligningskontor leide hovedetasjen, frem til den ble ominnredet til bolig, etter at nevøen Terje overtok eiendommen.

Gjennom årene fikk mange lokale damer arbeid i de to butikkene. Noen av dem har berettet om tiden de var ansatt. Wencke Halvorsen (Kirkeng) begynte som medhjelper som 17-åring i 1968.

Hun minnes stor aktivitet i butikken. Den kunne tilby alt som var forventet i en kolonialforretning. ASKO var en stor leverandør. Meieriet og baker Larsen fra Greåker kom daglig med sine varer. Bryggeriet leverte øl og leskedrikk, Mosikkhuset grønnsaker og slakter Marcussen kjøttvarer.

Delikatessedisken var rikholdig. Trengte kundene noe ekstra fra slakteren, kunne det skaffes.

Bestilte varer ble brakt til døren. Spesielt på fredagen gikk det for seg. En visergutt, Solveig eller Wencke kjørte.

Varene kunne betales ved overleveringen, eller i butikken. Der kunne kundene etter god, gammel sedvane ”skrive på bok”.

Samtidig med Wencke satt Bjørg Karlsen i kassa og hjalp til med å sette varer på plass. Ellers var det tidvis behov for ekstrahjelp. Butikken hadde rengjøringshjelp.  Nevøen Terje forteller at det kunne være opptil 8-10 hel – eller deltidsansatte. Solveig stolte på sine medarbeidere. Da hun ville ta en tur til USA overlot hun driften til personalet, fortalte Bjørg.

Wenche Westgård begynte i 1979 å arbeide hos Solveigs svigerinne og navnesøster i kiosken. Kiosken var kommisjonær for Norsk Tipping og tilbød ellers vanlige kioskvarer som ukeblader, sigaretter, leskedrikk og godterier.  Kiosken ble nedlagt i 1986.

En tid var Wenche beskjeftiget i begge forretningene. Hun minnes gode arbeidsforhold. Solveig var aktiv speider og friluftsmenneske. Hun hadde hytte på Norefjell. Dit inviterte hun sine ansatte.

I 1983 inngikk ekteparet Inger-Lisbeth og Kaare H. Wilhelmsen leieavtale om drift av forretningen. De avsluttet 1. juli 1986. På dette tidspunkt var RIMI åpnet i nabolaget, så

fremtidsutsiktene var usikre. Solveig overtok driften igjen og fortsatte et par år før hun sluttet.

Baker Richvoldsen forsøkte seg med bakeriutsalg en tid, hvoretter lokalene ble stående tomme. Så, høsten 1993, etablerte Terje og Tove Christiansen ”Nesskogen Kiosk”. Første januar1995 overdro ekteparet driften til Laila Bjørneli (1947). Hun kunne tilby bakervarer og leskedrikk, aviser og blader, Tipping og Rikstotto, tobakk og alle vanlige kioskvarer i ”Nesskogen Storkiosk”. Handelen gikk strykende. Men langsomt smuldret kundegrunnlaget bort. Posten, barnehagen og tannlægetjenesten forsvant. De ansatte i gamle Rolvsøy kommune flyttet ut av Rådhuset. Igjen var det tid for nedleggelse. Den 31. desember 2002 var det slutt. Alt som engang var, er i dag skjult av to garasjeporter.

 

27.juni 1986 skriver Fredriksstad Blad:" "Solveig i kiosken" slutter: Solveig Christiansen som driver Nesskogen kiosk på Rolvsøy har snart sin siste åpningsdag. Hun slår gjerne av en prat med Lars Erik Arnesen(f.v.), søsteren Karianne, Roy Kokk og Jon Arnesen når hun har tid". Foto: Helge André Solheim/Fredriksstad Blad
Det var ikke noen selvfølge å sette bort grunnarbeidet til en entreprenør. Solveig tok selv spaden fatt for å rydde tomten. Hun fikk god hjelp av slekt, venner og speidervenninner. Fotograf ukjent.
Det var ikke noen selvfølge å sette bort grunnarbeidet til en entreprenør. Solveig tok selv spaden fatt for å rydde tomten. Hun fikk god hjelp av slekt, venner og speidervenninner.
To blide svigerinner Christiansen; Solveig(1925-93) i butikken og Solveig (1924-87) i kiosken. Fotograf ukjent.
To blide svigerinner Christiansen; Solveig(1925-93) i butikken og Solveig (1924-87) i kiosken. Fotograf ukjent.

One thought on “Senter Kolonial”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *