Etter først å ha holdt til i Ravneveien, bygde Ramberg kombinert bolig og forretning i funkisstil i Svaneveien. Bygget sto ferdig i 1936

Ekteparet Anna og Adolf Ramberg bosatte seg på “Ramberghausen” og forsatte forretningsdriften under navnet “Severin Olsens etterfølger“. 

Vareutvalget var mangfoldig. Kjøpmannen kunne levere alt fra parafin til lamper og primus, til kjøkkenutstyr, vaskemidler, tekstiler og alle slags matvarer. Om ønsket vare ikke fantes på lager, kunne den bestilles og leveres innen kort tid. Svært mange kunder handlet ”på bok”; det vil si at varene ble borget og betalt etter hvert.

Daglige forbruksvarer som brød, melk og kjøttvarer, kom med ”Trippen” fra Sellebakk og måtte hentes med dragkjerre eller hest og vogn på Evje-brygga.

På 1930-tallet var teglverksepoken på det nærmeste over. Nye virksomheter og bedre kommunikasjoner trakk bebyggelsen fra elven mot jernbanen og Rolvsøyveien. Rambergfamilien fulgte utviklingen og bygde ny bolig med butikklokaler i Svaneveien 36. Annas sønn Roald overtok i sin tid sammen med hustruen Margit.

Ramberg bygde kombinert bolig og forretning i funkisstil. Den sto ferdig i 1936. Kunder som hadde gjeld til kjøpmannen nedbetalte ved å delta i utgraving av tomten. Bildet er fra 1950-tallet.

Samlestativet for postkasser viser at posten ikke lenger lå i en kasse inne i butikken. I gangen innenfor døren hang telefonen som kundene kunne låne mot betaling. Kjøpmannen tok i mot beskjeder og sendte bud. Telefonnettet var dårlig utbygd, så det var vanskelig å få abonnement til langt opp på 1970/80-tallet.

Da bygdas første “kjøpesenter” Råbekkhallen overtok lokalene til det nedlagte Østfold Potteri var Rambergs forretnings dager talte. I 1974 var det kroken på døra.

Roald Ramberg hadde hest først på 30-tallet. På vogna sitter Bjarne Engebretsen og Tidemann Marthinsen, mens Edgar Johansen (Fjellheim) er kusk
Med industriutvikling og ny bosetting langs Glomma oppsto behovet for landhandlerier. Bondesønnen Severin Olsen Evje så mulighetene da Evje teglverk kom i drift i 1865. Vareutvalget var mangfoldig. Kjøpmannen kunne levere alt fra parafin til lamper og primus, til kjøkkenutstyr, vaskemidler, tekstiler og alle slags matvarer. Om ønsket vare ikke fantes på lager, kunne den bestilles og leveres innen kort tid. Svært mange kunder handlet ”på bok”; det vil si at varene ble borget og betalt etter hvert. Daglige forbruksvarer som brød, melk og kjøttvarer, kom med ”Trippen” fra Sellebakk og måtte hentes med dragkjerre eller hest og vogn på Evje-brygga. Mel- og sukkersekker, sirups-, grønnsåpe- og sildetønner ble levert med hest og vogn av leverandør i Fredrikstad. Jeg minnes de spesielle luktene. Her kjøpte jeg som 9-åring garn til lusekoftene jeg strikket. På bildet står datteren Anna Ramberg med sønnen Roald på armen. De skulle bli andre og tredje generasjons kjøpmann på Evje.
På bildet står datteren Anna Ramberg med sønnen Roald på armen. Dette er etter at de har tatt over butikken til Severin Olsen. De skulle bli andre og tredje generasjons kjøpmann på Evje.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *