Aimar Olsens kolonial omkring 1920. Ekteparet Ågot og Aimar Olsen med datteren Ruth.

Aimar Olsens kolonial lå i Hans Nielsen Hauges vei 63. 

Olsen kjøpte tomten av naboen Johannes Johnsen, og handelen startet etter 1902. Det er uvisst om hans onkel Karl Olsen drev handel i H. N. Hauges vei 56 på dette tidspunkt, eller om Johannesen hadde overtatt. Men Aimar så tydeligvis intet hinder i en konkurrent tvers over veien.

Ågot og Aimar Olsen sammen med sønnen Leif

Aimar hadde fått opplæring hos faren, Severin Olsen på Evje. Det ble en familiebedrift hvor barna Ruth, Marit og Leif arbeidet.

Varene ble fraktet med dragkjerre fra Haugebrygga, eller med hest og vogn fra byen. Renholdet på denne tiden var slitsomt. Nedre Rolvsøy fikk ikke innlagt vann før i 1950.

Vannet ble hentet i store melkespann fra Glomma, eller fra “renvannsbrønnen”. Da melken ble levert i spann og utmålt i liter i medbrakt emballasje var det et voldsomt arbeid å holde melkesåene rene.

Ruth (f. 1915) reiste med “Trippen” da hun gikk på handelsskolen i Fredrikstad. Underveis hadde skoleelevene et fint fellesskap i båtens salong.

Leif Olsens vare- og personbil
i 1951. Her er Leifs datter Liv og Ruths sønn Steinar Johnsen foran bilen. Bilen ble brukt både til transport og fornøyelseskjøring.

Under “de harde 30-åra” var forholdene på Hauge meget vanskelige. Folk “skrev på bok” og fikk problemer med nedbetalingen. Kjøpmann Olsen strakk seg langt for kundene, og mange informanter har fortalt at de vanskelig hadde klart seg uten Olsens hjelp.

Fattigkassen delte ut matlapper som de trengende kunne handle på hos kjøpmannen. Da Olsens datter Ruth gikk til kommunen for å innløse matlappene følte hun seg som en tigger: Kommunekassen var bunnskrapet.

Leif Olsens butikk og bolig, H.N. Hauges vei 63, i lokalene der faren Aimar tidligere hadde drevet.

I god tradisjon overtok sønnen Leif forretningen etter faren, A. Olsens Eftf.. Etter at han sluttet i 1955 ble butikken utleid til ny kjøpmann, Pedersen. Hvor lenge han holdt på er ikke fastslått.

Aimar Olsen hadde egen hest og stall. På vognen står skrevet Aimar Olsen Colonialforretning. Det kan være sønnen Leif på kuskesetet. Vognen var ikke beregnet for varelevering til kunder, men for transport fra byen. I nærmiljøet brakte visergutten varer i kurv til kundene. På 1930/40-tallet var det rift om plassen. Halvor Kristiansen var misunt der han fartet omkring på viserguttsykkel med reklameskilt for kjøpmannen. Eier: Per Olsen.

2 thoughts on “A. Olsens (og Leif Olsen) Colonialforretning”

  1. På bildet av Leif Olsens vare- og personbil er det skrevet feil navn. Riktig navn skal være Steinar Johnsen og Leifs datter Liv (ikke Astrid).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *