Kjøpmann Marius Martinsens bil tjente mange formål. Med et håndgrep kunne kalesjen fjernes og privatbilen fremsto i ny drakt som varebil. Sokneprest Nils Møllerup fikk presteskyss når han skulle ha gudstjeneste på Nylende. Fra venstre ser vi Thora (1890), Marius (1886), Ragnhild (1914), Solveig (1924) og Marie (1920). Fotograf var sønnen Asbjørn Martinsen (1911)/ØFB..

I tiden 1918/19 begynte Marius Martinsen med landhandel i kontorbygningen til det nedlagte Rolvsøens teglverk i nåværende Soliveien 8. Eiendommen ble i 1922 utvidet med en sidebygning.

Det var en såkalt ”mann- og konebutikk”. Alle i familien hjalp til, hver med sitt. Datteren Ragnhild begynte i butikken da hun var 15 år og holdt på til driften opphørte i 1966. I et intervju i 1988 fortalte Ragnhild at det var mange tunge tak. Varene kom i 100 og 50 kilos sekker, eller i tønner og fat.

Løsvarer som mel og sukker ble veid opp i poser. Sirup og parafin ble målt opp i medbrakt emballasje. Det gjaldt å tette fatene så innholdet ikke rant ut. Sild og grønnsåpe skulle pakkes i papir. Kundene kom med spann og flaske og forlangte ”en liter skumma” og ”et mål fløte”. Melken ble øst opp fra melkesåen, litervis. Lageret var i sidebygningen ”bua”, Om vinteren ble det mange turer ut i kulda etter varer.

Bøndene kom med hest og vogn og kjøpte kraftfor. Koks og kull i sekk ble brakt til kunden på kjelke.

Etter at Martinsen hadde anskaffet bil, kappet han ved som han kjørte rundt til kundene. Den første tiden var åpningstiden fra 00.80 – 18.00 på hverdagene, fredag 08.00 – 20.00 og lørdag 08.30 – 18.00. Senere var åpningstiden i uken 08.30 – 16.00. Lørdag var det stengning 13.00 eller 14.00.

I familiebedriftene var det små muligheter for ferie. Etter stengningstid var det vask og rengjøring.

Så sent som i 1988, bar forretningsgården spor av krigshandlingene i 1940. På husets nordside var et kulehull tettet med en metallbit og overmalt.

Da bilen gjorde sitt inntog, rundt 1920, kom bensinpumpene. Martinsen fulgte med tiden og tilbød de veifarende bensin av merket TIGER. Pumpen hadde nedgravd tank. Bensinen ble pumpet opp med håndkraft til en glassbeholder på toppen. Det ønskede volum kunne deretter renne ned i biltanken. Fotograf ukjent/ØFB.
Familien Martinsen i bestestua i april 1923. Personene er fra venstre: Marie, Asbjørn, Marius, Ragnhild og Thora Martinsen. Fotograf ukjent/ØFB.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *