Otto Amundsen drev fisk- og grønnsaksforretning i Rønningveien.

Otto Amundsen (1912-1993) hadde lastebil og drev som frukt- og grønnsaksgrossist sammen med sin bror Kristian. Det ble lange dager med kjøring til bøndene i Rygge og til Grønlands torv. Midt på 1950-tallet åpnet Otto et utsalg for fisk, frukt og grønt i Rønningveien.

Otto Amundsen med bil. Fotograf ukjent. Eier: Lilliam Meisingseth

Sjokolade og is hørte med i vareutvalget. Hans kone Jenny (1912-1999) sto i butikken. Åpningstiden var fra klokken 0009 til 1330, og handelen pågikk seks dager i uken. Bilen fra Fjordfisk kom daglig med ferske varer. Som skikken var på denne tiden kunne kundene også handle fisk ”på bok”.

For å gjøre familievirksomheten komplett drev de en kortere tid torvhandel i Fredrikstad. Der sto datteren Lillian for salget.

På høsten dro familien til fjells og sanket mose for kranser. Otto bandt selve kransen av halm, og Jenny fortsatte med mose, kongler og andre dekorasjoner. Før jul var det stor virksomhet.

Rundt 1970 fikk Amundsen stilling som vaktmester på Rekustad skole. Da opphørte handelsvirksomheten. Som 70-åring fratrådte han som pensjonist. Otto Amundsen var en kjent mann i bygda. Han sang i Menighetskoret og i Rolvsøy Mannskor, var med i menighetsråd og herredsstyre.

Amundsens forretningsbyggg ligger i Rønningveien, til venstre i bildet. Midt på 1950-tallet var det direkte adkomst fra og til Rønningveien fra Rolvsøyveien (Fv109). Hovedveien ligger fredfull i forkant av bebyggelsen. Foto: Familien Holm/Didriksen. Eier: John Didriksen.
Amundsens forretningsbyggg ligger i Rønningveien, til venstre i bildet. Midt på 1950-tallet var det direkte adkomst fra og til Rønningveien fra Rolvsøyveien (Fv109). Hovedveien ligger fredfull i forkant av bebyggelsen. Foto: Familien Holm/Didriksen. Eier: John Didriksen.
Otto og Kristian Amundsen med fruer på Grønland torv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *