På samme eiendom som Rådalsglasset ble funnet finnes ennå rester etter en stensetting, eller et gravminne, som Erling Johansen uttrykker det. I dag står bare en sten oppreist. En sten er forsvunnet, og en tredje ligger på bakken. Den ble i senere tid brakt dit fra Hauge hvor den angivelig skal ha gjort tjeneste som trapp. Erling Johansen tidfester minnet fra eldre jernalder. Trestenene lå i ytterkant av et stort gravfelt som strakk seg fra Saxegård sag til Fiolveien. Johansen antyder 20-25 graver. På 1920-tallet ble feltet ødelagt ved grusgraving. Massene ble brukt til havefyll og til Rolvsøyveien nedenfor. Aldersboligene på Grønlien ligger i dag trygt på gravfeltets grunn. Gravfeltet hørte antagelig til gården på Vestre Hauge. Funnet av glasset viser at bøndene på Hauge har ”sittet godt i det”, hevder Johansen.

På samme eiendom som Rådalsglasset ble funnet finnes ennå rester etter en stensetting, eller et gravminne, som Erling Johansen uttrykker det. I dag står bare en sten oppreist. En sten er forsvunnet, og en tredje ligger på bakken. Den ble i senere tid brakt dit fra Hauge hvor den angivelig skal ha gjort tjeneste som trapp. Erling Johansen tidfester minnet fra eldre jernalder. Trestenene lå i ytterkant av et stort gravfelt som strakk seg fra Saxegård sag til Fiolveien. Johansen antyder 20-25 graver. På 1920-tallet ble feltet ødelagt ved grusgraving. Massene ble brukt til havefyll og til Rolvsøyveien nedenfor. Aldersboligene på Grønlien ligger i dag trygt på gravfeltets grunn. Gravfeltet hørte antagelig til gården på Vestre Hauge. Funnet av glasset viser at bøndene på Hauge har ”sittet godt i det”, hevder Johansen. Foto: Lars W. Corneliussen.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *