Svaneveien 29. Martin og Anette Hansen. Severin Olsen, som senere ble landhandler på Evje, fikk festekontrakt på tomten i 1886. I 1900 overdro han hus med tomt til Martin Hansen. Grunnmuren av granitt ligger rett på fjellgrunnen. På et lite stykke jord dyrket familien poteter. I 1912 ble det oppført bryggerhus på eiendommen. Ekteparet fikk fire barn. Sønnen Hans (1898) fortalte at de kunne ha opptil seks losjerende om sommeren. De sov i sengene, og familien sov på madrasser på gulvet. Under min oppvekst lå det en stor dam der Orreveien og Ravneveien møtes. Dammen hadde oppstått etter stenhugging; et minerhull. Vi omtalte dammen som «Minæhølet». Et eldre navn på området var «Tøiet». Se Eliassen: 268.

Svaneveien 29. Martin og Anette Hansen.

Severin Olsen, som senere ble landhandler på Evje, fikk festekontrakt på tomten i 1886. I 1900 overdro han hus med tomt til Martin Hansen. Grunnmuren av granitt ligger rett på fjellgrunnen. På et lite stykke jord dyrket familien poteter. I 1912 ble det oppført bryggerhus på eiendommen. Ekteparet fikk fire barn. Sønnen Hans (1898) fortalte at de kunne ha opptil seks losjerende om sommeren. De sov i sengene, og familien sov på madrasser på gulvet.
Under min oppvekst lå det en stor dam der Orreveien og Ravneveien møtes. Dammen hadde oppstått etter stenhugging; et minerhull. Vi omtalte dammen som «Minæhølet». Et eldre navn på området var «Tøiet». Se Eliassen: 268.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *