I veikanten inn til flettverksgjerdet langs jernbanen og på høyde med den eldste Rolvsøy kirkegård, kan den oppmerksomme fotgjenger finne restene etter en gammel rodesten. ”En rodesten er et merke langs en vei som forteller om ansvaret for vedlikehold. Bøndene var etter loven pålagt å holde veien åpen, og hver gård hadde ansvar for sin strekning – en rode – og vise rodenummer, lengde, rodenavn og gårds – og bruksnummer til den gården som skal utføre vedlikeholdet”. Slik lyder Riksantikvarens definisjon. Kirkeveien var hovedveien til Rolvsøysund da Rolvsøy kirke skulle bygges. Dette var årsaken til at kirkens hovedinngang ble plassert mot øst, i stedet for mot vest, som er det vanlige. Stenen ligger utsatt til. Anleggsmaskiner og sneploger truer dens eksistens. Påskriften er mer eller mindre forsvunnet. Kan stenen reddes?

I veikanten inn til flettverksgjerdet langs jernbanen og på høyde med den eldste Rolvsøy kirkegård, kan den oppmerksomme fotgjenger finne restene etter en gammel rodesten. ”En rodesten er et merke langs en vei som forteller om ansvaret for vedlikehold. Bøndene var etter loven pålagt å holde veien åpen, og hver gård hadde ansvar for sin strekning – en rode – og vise rodenummer, lengde, rodenavn og gårds – og bruksnummer til den gården som skal utføre vedlikeholdet”. Slik lyder Riksantikvarens definisjon.
Kirkeveien var hovedveien til Rolvsøysund da Rolvsøy kirke skulle bygges. Dette var årsaken til at kirkens hovedinngang ble plassert mot øst, i stedet for mot vest, som er det vanlige.
Stenen ligger utsatt til. Anleggsmaskiner og sneploger truer dens eksistens. Påskriften er mer eller mindre forsvunnet. Kan stenen reddes?

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *