Meiseveien 2. Olivia og Alfred Jonassen Hjelm. Her, som ved de fleste eiendommene, førte det ikke noen vei frem til boligen. Eiendommen hadde bryggerhus med skjul, utedo og rom for gris eller høns. I familien var det fire barn, men det var plass for losjerende om sommeren. Alfred skulle bli min nabo da han etter hustruens død flyttet til sin datter Ester i Ravneveien 4. Han ble omtalt som «Maskinisten» etter hans yrke på teglverket, eller «Hjælm’n». Det var praktisk med tilnavn når så mange hadde likelydende -sennavn. Hjelm var antakelig et soldatnavn fra Sverige. Eliassen: 374.

Meiseveien 2. Olivia og Alfred Jonassen Hjelm.

Her, som ved de fleste eiendommene, førte det ikke noen vei frem til boligen. Eiendommen hadde bryggerhus med skjul, utedo og rom for gris eller høns. I familien var det fire barn, men det var plass for losjerende om sommeren. Alfred skulle bli min nabo da han etter hustruens død flyttet til sin datter Ester i Ravneveien 4. Han ble omtalt som «Maskinisten» etter hans yrke på teglverket, eller «Hjælm’n». Det var praktisk med tilnavn når så mange hadde likelydende -sennavn. Hjelm var antakelig et soldatnavn fra Sverige. Eliassen: 374.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *