Et stort og spennende felt ligger i hellingen mot øst der Evjestien og Ravneveien møtes. Feltet er sterkt erodert. Universitetet, som eier feltet, forsøkte for noen år siden å tildekke ristningene om vinteren. Forsøket mislyktes, og nedbrytingen går videre. Under min oppvekst ble ristningene alltid omtalt som ”runer”. Det var nok en tradisjonell språkbruk. Begrepet ”helleristning” var ukjent. Det er interessant å merke seg at da boligtomten til Johan Zakariassen (gnr136,bnr25) i Ravneveien 10 ble fraskilt som parsell av Evje rundt århundreskiftet 18/1900, ble tomten kalt ”Runeberg”.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *