Da Oluf Rygh kom til Rolvsøy for å grave ut Tuneskipet fikk han vite at det tre år tidligere var påtruffet et tømret gravkammer på Haugen. Graven skrev seg fra samme tid som skipet, 900-tallet. Kammeret hadde vært utstyrt med rikt gravgods, men det meste var forsvunnet. Fredrikstad Sparebank og Tune og Rolvsøy Sparebank ble fusjonert 10. april 1986. I den anledning overrakte Fredrikstad Sparebank som gave en akvarell fra et gammelt billedvevfragment fra Haugen på Rolvsøy. Billedveven som bare er 16cm x 12cm oppbevares ved Universitetets Oldsakssamling i Oslo. For anledningen utviklet statsstipendiat Erling Johansen et skrift som fortalte om billedveven og dens lokalhistoriske bakgrunn. Jeg har ikke gått tilbake til annen litteratur for nærmere å kunne stedfeste gravfunnet. Kilde: 1. Østfolds historie. Bind 1. Øst for Folden. 2003. (s. 360ff). 2. Billedveven fra Haugen på Rolvsøy. Erling Johansen forteller om landskap, skip og mennesker. Sparebanken Fredrikstad 1986. Illustrasjon: Akvarell utført av tegnersken Tove Strenger.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *