Bilde 17: 24. april 1913 kunne Fredriksstad Blad bringe nyheten om at det var gjort et oldtidsfunn på Hauge Rolvsøy. Funnet besto av en gravkiste, 1,0 m lang, 0,5-0,65 m bred og 0,9-1 m dyp. Selve kisten var bygget opp av stenheller. På toppen lå noen store kampestener. På universitetets tilvekstliste fra 1904-1915 fremgår det at funnet skriver seg fra romersk tid, den tidlige jernalder, dvs. 17-til 1800 år gammelt. Graven tilhører således samme epoke som gravhaugene på Rå-fjellet og Rådalsglasset. I samlingene finnes to fibulaer i bronse og rester etter mennesketender. Gravrestene indikerer at det har ligget en kvinne i graven. Den flotte graven understøtter Erling Johansens antakelse om at Hauge-bonden har ”sittet godt i det” Fredriksstad Blad skriver den 24. april 1913 at det for mange år siden under gravearbeid ble funnet en øks og et sverd på den andre siden av veien. ”Sverdet fik nu avdøde Disponent Kreutz paa Torp. Hvor Øksen er blit av, fik vi ikke rede paa”. Eiendommen ”Sønstevold” (gnr 737, bnr 23) har i dag adresse H. N. Hauges vei 56. Kjøpmann Johannesen som eide gården i 1913, besluttet å vedlikeholde og beplante gravminnet. I kjøpmann Ole Brunsbys tid, på 1930-tallet, var det også blomster på graven. Eiendommen som er fredet, bærer ikke preg av fredningen i dag. Østfold Historielag nedsatte på sitt årsmøte i 1949 en komité som skulle undersøke hva som kunne gjøres for å bevare et gammelt gravkammer på Hauge. Fremstøtet er blitt resultatløst. Foto: fra boken: Arkeologiske landskapsundersøkelser i Norge. I. A W. Brøgger Oslo 1932 Universitetets Oldsaksamling

Bilde 17: 24. april 1913 kunne Fredriksstad Blad bringe nyheten om at det var gjort et oldtidsfunn på Hauge Rolvsøy. Funnet besto av en gravkiste, 1,0 m lang, 0,5-0,65 m bred og 0,9-1 m dyp. Selve kisten var bygget opp av stenheller. På toppen lå noen store kampestener.
På universitetets tilvekstliste fra 1904-1915 fremgår det at funnet skriver seg fra romersk tid, den tidlige jernalder, dvs. 17-til 1800 år gammelt. Graven tilhører således samme epoke som gravhaugene på Rå-fjellet og Rådalsglasset. I samlingene finnes to fibulaer i bronse og rester etter mennesketender. Gravrestene indikerer at det har ligget en kvinne i graven.
Den flotte graven understøtter Erling Johansens antakelse om at Hauge-bonden har ”sittet godt i det”
Fredriksstad Blad skriver den 24. april 1913 at det for mange år siden under gravearbeid ble funnet en øks og et sverd på den andre siden av veien. ”Sverdet fik nu avdøde Disponent Kreutz paa Torp. Hvor Øksen er blit av, fik vi ikke rede paa”.
Eiendommen ”Sønstevold” (gnr 737, bnr 23) har i dag adresse H. N. Hauges vei 56. Kjøpmann Johannesen som eide gården i 1913, besluttet å vedlikeholde og beplante gravminnet. I kjøpmann Ole Brunsbys tid, på 1930-tallet, var det også blomster på graven. Eiendommen som er fredet, bærer ikke preg av fredningen i dag. Østfold Historielag nedsatte på sitt årsmøte i 1949 en komité som skulle undersøke hva som kunne gjøres for å bevare et gammelt gravkammer på Hauge. Fremstøtet er blitt resultatløst.
Foto: fra boken: Arkeologiske landskapsundersøkelser i Norge. I. A W. Brøgger Oslo 1932 Universitetets Oldsaksamling

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *