19.Juli 1870 vedtok myndighetene at det skulle anlegges skysstasjon med fire hester og to reservehester på Rekustad mellom. Med jernbanens åpning minsket behovet for langveis hestetransport, og skysstasjonen ble nedlagt. Mine morforeldre, Brita Christin Andersdotter og Johan Fredrik Andersson var leieboere her, da de innvandret fra Dalsland i Sverige. Min mor, Dagmar Adelie ble født i den nedlagte skysstasjonen 25. desember 1899. Maleri av Oskarsen.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *