På denne tiden var det teglverksdrift på Rolvsøy, men mange rolvsinger arbeidet på« Falche-verket», som øvre Nøkleby teglverk ble kalr på folkemunne. Bak stakittgjerdet skimtes de to pipene på formannsboligen. Barna er fra venstre: l. Alf Jansen, 2. Anders Edvardsen, 3. og 4. brødrene Wilhelm og Arthur Marthinsen (f 1900), 5. Birger Sjøgren (f 1901), 6. Johan Dahlberg, 7. Thomas Bærøe Mathisen, 8. Asbjørn Martinsen og 9 Godtfred Kristiansen. Thomas Bærøe Mathisen var fra Nøkleby, Anders Edvardsen/ra Hauge, mens alle de andre var fra Evje. I andre rekke ser vi: 1. Fletcher (f.1884), sønnen til formann Emanuel Hansen, 2. Johan Edvardsen, 3. Martin Gustavsen, Evje (far til Arthur og Wilhelm), 4. Enok Kristiansen, Evje (Godtfreds bror), 5. svenske, 6. far til Thomas Bærøe Mathisen, Nøkleby, 7. svenske, 8. Bjarne Hansen (f 1888) formannens sønn, 9. Olaf Andersen og 10. svenske. I tredje rekke sitter 1. svenske, 2. svenske, 3. Edvard Andersen, Hauge (far til Anders og bror til Johan), ,. 4. Arnt Jansen, Evje, 5. Otto Nøkleby, 6. Einar Kristiansen, Evje, 7. Nils Gjermundsen, 8. Julius Andresen Evje, 9. Sverre Andersen (bror til Olaf Nøkleby) og 10 svenske. I fjerde rekke står l. Ole Olsen, Hauge, 2. Augustin Olsen (Oles bror), 3. svenske, 4. Nils Bjørke, Hauge, 5. svenske, 6. Anders, 7. svenske, 8. formann Emanuel Hansen («Falchebasen») og 9. formannens hustru, madam Anette Kristine Hansen. De fem i bakerste rekke er: 1. svensken Karl, 2. Oskar til Eva fra Haugeberget, 3. Gustav til Britta, 4. Albert Bjørke, Hauge (bror til Nils), og 5. Borghild Johansen, Nøkleby som var tjenestejente hos formannen. Informant: Arthur Marthinsen (født 1900).

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *