Hans Nielsen Hauges barndomshjem ble overtatt av Indremisjonsselskapet, og huset ble tatt i bruk som bedehus fra omkring 1895. ELIM var den første bygning i Rolvsøy som ble reist fra grunnen av med det formål å skulle tjene som bedehus. 29. September 1900 ble Tune kapellani gjenopprettet, og det ble bestemt at kapellanen skulle bo på Rolvsøy. Biskopen søkte om å få benytte bedehuset for gudstjenester og kirkelige handlinger. ELIM tjente derfor som interimskirke, til bygda ble eget kirkesogn og fikk egen kirke i 1908. Medlemmene på ELIM donerte huset til Rolvsøy menighet. Salgssummen bidro med startkapital for menighetssenteret.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *