Evjegården 1970 Evje var et trafikknutepunkt i det gamle veisystemet. Her krysset veien fra Rå mot Glomma den gamle hovedveien. Langt opp i siste halvdel av 1900-tallet var den gamle hovedveien i bruk når rolvsøyfolk skulle ta toget fra Lisleby stasjon. Bøndene brukte den gamle Rågata når de kjørte tømmer fra skogen eller melk til Nøkleby meieri. I Rågata lå også den første plattformen for lokaltogets stoppested på Evje. I dag er den gamle veien sørover gjengrodd og utilgjengelig. NSB har stengt Rågata. Foto: Marit Kristine Johansen de Campos

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *