På tomtegrensen mellom boligfeltet på Råfjellet og Råkollveien, fra Sildreveien og sørover, ligger to synlige gravhauger fra eldre jernalder. Haugene ble sikret da Råkollveien ble anlagt. Skolebarna har sin daglige gang forbi disse flotte minnene.Fortsetter vi opp Rågata, finnes restene av et større gravfelt fra jernalderen ca 150 m ØSØ for demningen i Borredalsdammen. Feltet ligger på nordsiden av Rågata, tvers overfor mølledemningen som er skiltet. Statstipendiat Erling Johansen registrerte i sin tid 10 hauger. I dag er kun tre av dem tydelige. Den største er 13 m i diameter.Fylkeskonservatorens liste omtaler en mengde gravefunn over hele Rolvsøy. Det ser ut som om hver gård hadde sin private gravplass. Hvor meget som kan sees i dag er usikkert.Kilder: Mindre Alv 1982-83. Fredrikstadmarka. Kulturhistorisk turkart. Lars Ole Klavestad. Trara lokalsamfunn/Fredrikstad Skiklubb.

På tomtegrensen mellom boligfeltet på Råfjellet og Råkollveien, fra Sildreveien og sørover, ligger to synlige gravhauger fra eldre jernalder. Haugene ble sikret da Råkollveien ble anlagt. Skolebarna har sin daglige gang forbi disse flotte minnene.Fortsetter vi opp Rågata, finnes restene av et større gravfelt fra jernalderen ca 150 m ØSØ for demningen i Borredalsdammen. Feltet ligger på nordsiden av Rågata, tvers overfor mølledemningen som er skiltet. Statstipendiat Erling Johansen registrerte i sin tid 10 hauger. I dag er kun tre av dem tydelige. Den største er 13 m i diameter.Fylkeskonservatorens liste omtaler en mengde gravefunn over hele Rolvsøy. Det ser ut som om hver gård hadde sin private gravplass. Hvor meget som kan sees i dag er usikkert.Kilder: Mindre Alv 1982-83. Fredrikstadmarka. Kulturhistorisk turkart. Lars Ole Klavestad. Trara lokalsamfunn/Fredrikstad Skiklubb.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *