Inngangen til Holmquists butikk lå mot Kirkeveien. Huset har 1920-talls stil. Antakelig kom handelen i gang sist på 1920-tallet. Boligene til høyre i bakgrunnen (Canada) ligger til Hageveien. Det gamle huset med låve tilhørte bruket på Rønningen. Øverst i bildet skimtes boligen til lærer Reed. Den ligger fortsatt på hjørnet av Rønningveien/ Hasselveien. Bildet kan være tatt på 1950-tallet. Fotograf fra familien Holm. Eier: John Didriksen.

Ruth og Karl Holmquist drev handel på hjørnetomten på nordsiden av Rolvsøyveien/Kirkeveien. Butikken lå i et tilbygg i tilknytning til familieboligen. På gårdsplassen var det et lagerhus. Karl hadde varebil og kunne hente varer til forretningen.

Fra 1962 overtok Elvira Helland  driften  etter at  Holmquist sluttet. Etter Helland  overtok hr. Engen, hvoretter Ragnar Karlsen drev i tiden 1969-1972.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *