Borredalen ble demmet opp i 1914 for å skaffe vannforsyning til Glemmen. Råbekken har sitt utspring i Borredalen, og hadde før demningen ble bygget en ganske stor vannføring. I øverste del av bekkeløpet finnes i dag restene etter en gammel demning. Her ble vannet stanset, og i vårflommen når demningen ble åpnet, var det tilstrekkelig vannkraft til å drive tre bekkekverner hvor bøndene kunne male kornet sitt. PÅ 1700-tallet var det to kverner i Rå-området, og en tredje ved den gamle ferdselsveien mellom Evje og Nøkleby. Demningen som er merket, er under forfall og er vanskelig tilgjengelig. Foto: Lars W. Corneliussen Hvis du finner bildet fra skiltet, så er det bedre. I så fall: Foto: Odd Ketil Johnsen

Borredalen ble demmet opp i 1914 for å skaffe vannforsyning til Glemmen. Råbekken har sitt utspring i Borredalen, og hadde før demningen ble bygget en ganske stor vannføring. I øverste del av bekkeløpet finnes i dag restene etter en gammel demning. Her ble vannet stanset, og i vårflommen når demningen ble åpnet, var det tilstrekkelig vannkraft til å drive tre bekkekverner hvor bøndene kunne male kornet sitt. PÅ 1700-tallet var det to kverner i Rå-området, og en tredje ved den gamle ferdselsveien mellom Evje og Nøkleby. Demningen som er merket, er under forfall og er vanskelig tilgjengelig.
Foto: Lars W. Corneliussen Hvis du finner bildet fra skiltet, så er det bedre. I så fall:
Foto: Odd Ketil Johnsen

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *