Skysskarer og transport

Thorstein Lundestad drev iskjøring på vinteren. Hesten spilte en viktig rolle som transportmiddel til midt på 1900-tallet. Det var flere skysskarer på Rolvsøy, deriblant søndagsskolelærer Thorvald Berg. Han bodde i den nedlagte skysstasjonen på Rekustad. Berg var av dem som skysset presten til gudstjeneste på Nylende. Brødrene Hans og Ludvig Huser brukte hest og vogn…

Slepebåten Hauge

  Slepebåten «Hauge» Med dampmaskinen kom også slepebåtene. De skulle komme til å revolusjonere arbeidet i vassdrag og på havet. Slepebåten erstattet handkraft og robåter. Den trakk tømmerslep og bukserte prammer, lektere og større båter. Slepbåten Hauge var virksom på Hauge bruk. Skorstenen var nedfellbar, slik at den kunne felles ned når båten skulle passere…

Klesvask på Hauge brygge

Dette bildet fra 1937 gir et godt inntrykk av hvordan befolkningen brukte Hauge brygge. Anker Johansen henter vann til kjøpmann Aimar Olsen i store melkespann. Margit Johansen (f. 1897) er til­skuer mens en ukjent kvinne på kne ved en avskjæring skyller klær i elva. Bølgetoppene som nær­mer seg brygga, forteller at en båt nettopp har…

Den første blåbussen

Her ser vi den første bussen i Rolvsøy. Den var en Protos-modell, som var utstyrt med trebenker langs veggene og parafinlykter. Bussen tra­fikkerte først strekningen Fredrikstad – Rolvsøysund – Solli. 30. januar 1920 møttes fem kamerater på Rolvsøy og forfattet en søknad til Rolvsøy herredsstyre om å få opprette bussrute mellom Fredrikstad og Rolvsøy. De…