Evje med Svaneveien – et flyfoto Etter andre verdenskrig skjedde en betydelig boligreisning på Rolvsøy. Deling av gamle eiendommer skaffet billig tomter. Rundt 1950 fikk Evje kommunal vann- og kloakktilknytning. Et område nær grensen mot Hauge ble regulert for boliger. Planleggingen var interessant. Boligene ble plassert side om side langs en vei, som skulle få navnet Svaneveien. At det skulle bli behov for garasjeplass var utenkelig. Å anlegge en snekkerfabrikk kloss inn til boligstrøket var å sikre arbeidsplasser i nærmiljøet. Øverst til venstre i bildet ligger boligfeltet i Svaneveien. Her går det frem at veien fører frem til Glomma. Noenlunde samtidig med utbyggingen av boligfeltet reiste ESSO et tankanlegg på gamle Evje teglverks grunn. Tankbilene kjørte over jernbanelinjen på Evje, gjennom boligstrøket og ned til tankanlegget. Datidens politikere hadde opplevd ”de harde tredveåra”. For dem var det en oppgave å sikre inntekter til kommunen, og skaffe befolkningen gode boliger og sikre inntekter. Miljø og sikkerhet var ukjente begreper på denne tiden. Da Evjebekkveien ble anlagt i de senere år, ble boligområdet igjen rolig og hyggelig.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *