Vannveien var den viktigste ferdselsåren for våre tidligste bosettere. Fremkommelighet og transport over lengre strekninger var enklere til vanns enn til lands i det naturlige, jomfruelige landskap. Vassdrag, hav og sjøer skulle gjennom århundrer holde rangen som de viktigste trafikkårer. Bronsealderfolket på Rolvsøy har etterlatt seg et rikt album risset inn i granitten. Bildene forteller at de som bodde her for mer enn 3000 år siden var et sjøfarende folk. Bildet er hentet fra området der Ravneveien og Evjestien møtes. Feltet er svært rikt, men er under sterk nedbryting. Foto: Birgit Holmen.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *