Som ellers i Rolvsøy var bygdeveien på Evje best egnet for hestekjøretøyer i tiden frem mot 1940. Kjøpmann Adolf Ramberg på Evje fikk daglig leveranser av melk og brød med "Trippe-båten" fra Sellebakk. Guttungene syntes det var stor stas å få kjøre med hest og vogn ned forbi verkene til Evjebrygga for å hente varer. Det var samme type vogn som bøndene fraktet melk til meieriet med. Bjarne Engebretsen og onkelen Tidemann Gustavsen sitter på melsekkene, mens Edgar (Johansen) Fjellheim (f. 1920) er kusk. Hver fredag ble det kjørt ut varer til kundene. I siste halvdel av 1930-tallet kjøpte Roald Ramberg en personbil som også ble brukt til varetrans­port. Bak i bilen var det plass til to melkespann. Roald Ramberg var tredje generasjons kjøpmann på Evje. Når det ankom varer til Evje-brygga med ”Trippen” fra Sellebakk kunne det holde med en dragkjerre for transporten opp til butikken. Hest og vogn var nødvendig om det skulle hentes varer fra byen. Lokale unggutter hjalp gjerne til. Fra venstre: Bjarne Engebretsen, Tidemann Martinsen og Edgar Fjellheim. Kilde: Rolvsøy bygdebok. Fotograf ukjent. (Østfold Fylkes Billedarkiv). Informant: Edgar Fjellheim.

Category :

One thought on “Roald Rambergs hest”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *