Fra tunet på Haugeli 1976. Fotograf ukjent.
Fra tunet på Haugeli 1976. Fotograf ukjent.

I 1930 kjøpte Hjalmar Martinsen småbruket Haugeli med 15 mål jord. Eiendommen lå der hvor Østfoldhallens søndre parkeringsplass befinner seg i dag.

”Det norske næringsliv” gir en levende beskrivelse av virksomheten: ”Hønseriet ble anlagt samme år med en bestand på 400 høns, og senere er det blitt utvidet. Hønsehusets grunnflate er på 200 m2 med en bestand på 500 høns årlig. Eggene blir levert til Fredrikstad Samvirkelag. Hønseriet har 2 Østfold Motorrugere med en kapasitet på 3500 egg, og det blir i sesongen ruget kyllinger hvorav en del går til salg. Slaktekyllinger leveres til restauranter og forretninger i Fredrikstad.  Småbruket har en ku, og der avles en del poteter til høns og svin. Til jordbruket leiet hjelp, men det øvrige arbeidet utføres av eieren og hustru”.

Laura Martinsen var en aktiv kvinne. Hun drev med birøkt og rakk også å engasjere seg politisk.

Haugeli hønseri. Foto: Det Norske Næringsliv
Haugeli hønseri. Foto: Det Norske Næringsliv
Dag Thomas Feldt (1974) på Haugeli i 1976. Bygningene for, hænsHauges første og andre skole ligger i bildets øverste rand. Den første skolen (til venstre) ble ombygd til pleiehjem, og ble sist anvendt som barnehave og ungdomsklubb. Stordiket sees som en grå stripe i bakgrunnen. Det oppløyde området er blitt søndre parkeringsplass for Østfoldhallen. Fotograf ukjent
Dag Thomas Feldt (1974) på Haugeli i 1976. Hauges første og andre skole ligger i bildets øverste rand. Den første skolen (til venstre) ble ombygd til pleiehjem, og ble sist anvendt som barnehage og ungdomsklubb. Stordiket sees som en grå stripe i bakgrunnen. Det oppløyde området er blitt søndre parkeringsplass for Østfoldhallen. Fotograf ukjent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *