Første Rolvsøysund bro med Greåker festning til høyre bakgrunnen.
 
Birgit Holmen forteller:

– Da Rolvsøysund bro skulle gjenåpnes som gangbro i 2008 fikk jeg i oppdrag å holde et lite historisk kåseri under seremonien. 

I mars 1931 kjørte min families flyttelass fra Sarpsborg over Rolvsøysund bro.  Jeg var vel to år, så broa slo meg med to.

Men – i motsetning til meg – ble broa ufrivillig førtidspensjonert i en alder av 46 år. I vår tid står både gjenbruk og seniorsaken sterkt. En del ildsjeler fant ut broa fortsatt hadde stor bruksverdi og slett ikke var moden for skraphaugen.

Nå står den her, gjenskapt i all sin glans og prakt og skal hylles.

Som nesten like gammel som broa har jeg fått til oppgave å berette litt om dens historie. Da vil jeg begynne med å fortelle at gamlebroa vi er samlet på slett ikke er den eldste.

 

 

Under her finner dere bilder jeg har samlet. Klikk på et av dem – og dere får opp et billedgalleri med utfyllende tekster.

DEN FØRSTE BROA. 1869 – 1926. 
Brukstid 57 år.

1866: Beslutning.

1867-69: Byggeperiode. Rolvsøybøndene bygde veien til Sannesund. 21 bønder, 44 dagsverk.

1870, 19. juli: Vedtak om anleggelse av skysstasjon med fire hester og to reservehester.

Hvorfor bro?

Det kom klager på Kongeveien fra Sannesund fergested til Soli på 1860-tallet. Det ble fattet en beslutning om å legge hovedveien gjennom Østfold langs Visterflos vestside. Broa en viktig del av datidens E6.

Det var en klausul som innebar at hvis jernbaneverket ønsket strekningen som trasé så måtte veien vike.

1879: JERNBANEBRO

Skysstasjonen overflødig.

Dagmar Johansen (Holmen) født i skysstasjonen i 1899. To familier som leieboere.

1916: Åpnet for biltrafikk. (SGE s. 453)

1920: Bussen fikk bare kjøre frem til broa. 500 kroner til kommunen i året. 22km/t i 1919.

1926: DEN ANDRE BROA (dagens gangbro)

1926: Bussen fikk kjøre over broa.

1931: Familiens flyttelass kjørte over den fem år gamle broa, den slår meg med to år.

1940-45: Krigshandlinger – tyske vakter – passerseddel om natten.

Pensjonert i 1972 i en alder av 46 år.

1972: DEN TREDJE BROA (dagens bilbro)

Artikler

Bildegalleri

%d bloggere liker dette: