Vi er nå kommet inn i vikingtiden. Det er registrert tre skipsgraver på Rolvsøy . ”Rostadskipet” ble omtalt av en dansk teologisk kandidat, Søren Thestrup. I følge Thestrup var skipet funnet i 1751, og var dermed den første skipsgraven fra vikingtid som var gjenfunnet i moderne tid. Det finnes ikke bevarte rester etter funnet, kun muntlige beskrivelser. I 1867 startet utgravingen av Båthaugen hvor Tuneskipet ble avdekket. Siste datering av skipet er 905-910 e.Kr. Skipet er ca 20 m langt og 4,35 m bredt. Gravgodset var rikholdig. Skipet befinner seg på Vikingskipsmuseet på Bygdøy. Minnestedet på Haugen som ble innviet i 1950, vedlikeholdes av Rolvsøy Rotary. En kopi av mastefisken ble overrakt til Rolvsøy kommune fra Tune og Rolvsøy Sparebank da Rådhuset ble innviet. Den kan beskues i hallen til Rådhuset, hvor det også er utstilt en liten Hans Nielsen Hauge – skulptur, utført av Lise Amundsen. Det finnes en mengde litteratur om Tuneskipet, og det forskes fortsatt på skipet. Tuneskipet skal derfor ikke behandles nærmere i denne forbindelse. Foto: Østfolds historie 1, s.347. Foto: Odd Ketil Johnsen.

Category :

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *