Skysskarer og transport

Thorstein Lundestad drev iskjøring på vinteren. Hesten spilte en viktig rolle som transportmiddel til midt på 1900-tallet. Det var flere skysskarer på Rolvsøy, deriblant søndagsskolelærer Thorvald Berg. Han bodde i den nedlagte skysstasjonen på Rekustad. Berg var av dem som skysset presten til gudstjeneste på Nylende. Brødrene Hans og Ludvig Huser brukte hest og vogn…