Juel Johansens Bilruter

  Den første bussen, PROTOS, i all sin glans etter at guttene fikk snekret «hus» til den. Det fortelles at byggingen foregikk på låven til Nils Saxegård i Rådalen. Da bilen skulle kjøres ut kollapset låvebroa. Fotograf ukjent/ØFB. 20. januar 1920 kom fem kamerater sammen til møte på Saksegård, navnene. Hensikten var å stifte et…

Omberg trevare- og kassefabrikk

  Det lille bryggerhuset var reist av materialer fra det gamle våningshuset som var revet. Kassefabrikken lå til høyre for låven. Gartneriet var kommet i gang met ett drivhus. Fotograf ukjent. Eier: Solfrid Moen. I 1919 begynte Ole Omberg (1890-1970) med fremstilling av treartikler på bruket Saksegård (gnr 734, bnr 1). Hovedproduktet var kasser, men…

Saxegård Sag

Anton Nilsen Saxegård (1888-1952) ble verksmester på Hauge bruk. Det er verkstedet hans som er under restaurering ved Glommastien på Hauge. Han begynte yrkeskarrieren som remspleiser på bruket. Etter arbeidstid skar han for bøndene på en liten sag på familieeiendommen i Rådalen. Hustruen Antonie var lite imponert over avkastningen av mannens hobby. Hun uttrykte sin…

Hauge Pram- og Lekterbyggeri

Prambyggeriet lå like syd for Hauge brygge. Brødrene Carl, Johannes og August Johannesen startet bedriften i 1868. Johannes ble eneeier i 1876, og fra 1912 til 1945 drev hans sønn Karl Johannessen. Fra da av ble driften overtatt av sønnen Jens og svigersønnen Hans Saxegaard. Prambyggeriet var en viktig bedrift med stor kapasitet. ”100 tonns…