Interiør fra Syver Bjørnstads smie: Bildet er fra omkring 1915 da enspenninger var et viktig produkt. Eieren til høyre, smed Jens Jensen (1892) til venstre i bildet.
Interiør fra Syver Bjørnstads smie: Bildet er fra omkring 1915 da enspenninger var et viktig produkt. Eieren til høyre, smed Jens Jensen (1892) til venstre i bildet.

I 1900 kjøpte smed Syver Bjørnstad en del av eiendommen Sundet, like inntil den første Rolvsøysund bro. I 1902 etablerte han seg som hjulmaker. Bedriften produserte enspnninger som ble brukt for å transportere sten fra Hatten til Hannestad brygge.

En firehjulsvogn kostet 45 kroner rundt 1920. Det kunne stå kunden hardt å betale for en dyr vogn i de trange tidene. På 1930-tallet var Syver, Jens Jensen og Amund Moum i virksomhet i smia.

Sønnen Johan overtok først på 1940-tallet. Fra å fremstille hestekjøretøyer ble driften gradvis lagt om til bilreparasjoner. Smia brant i 1956, men ble gjenreist. Virksomheten har vært levedyktig, og det har vært forskjellige aktiviteter i bygningen, fra smie og verksted til distribusjon av såpe. I 2007 ble eiendommen kjøpt av jernbaneverket fra Amund Bråten.

Bildet er tatt fra Greåker-siden mot Rolvsøy. Smia til Syver Bjørnstad sees i vannkanten. Inntil lampetten og like ved veikanten, ser vi på Rolvsøy-siden en liten hvit bygning. Det er kiosken Til Paula Harlem. Den var bygget på fundamentet til den første broa.
Bildet er tatt fra Greåker-siden mot Rolvsøy. Smia til Syver Bjørnstad sees i vannkanten. Inntil lampetten og like ved veikanten, ser vi på Rolvsøy-siden en liten hvit bygning. Det er kiosken Til Paula Harlem. Den var bygget på fundamentet til den første broa.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *