Joel Gabrielsens Efterfølger.

  De to bygningene som Joel Gabrielsen eide lå på hver sin side av veien. Huset til venstre (Elvenesveien 30) ble leiet ut til fire familier. I andre etasje lå ”Blåsærrommet” hvor Valle-musikken hadde sine øvelser. Forretningen lå i første etasje i bygningen til høyre (Elvenesveien 32). Der bodde også kjøpmannsfamilien og to familier i…

Jacob og Kitty Børresens landhandel

  Kitty og Jacob Børresens butikk på Rolvsøyveien i 1935 Jacob Børresen drev handel i Elvenesveien på Valle før han i 1925 fortsatte i egen forretningsgård i tilknytning til familieboligen ved Rolvsøyveien. Butikken hadde sin kundekrets på Rønningen og Valle. Hustruen Kitty overtok driften etter at mannen døde i 1940. Hun fortsatte virksomheten frem til…

Henry Henriksens landhandel

  Henriksens landhandel i Elvenesveien 10, tidlig 1900-tallet Bygdeboken, ”Rolvsøy 1500-1994” kan fortelle at den første kjøpmannen her het Anton Kingsrud. Da Kingsrud flyttet til Varteig, overtok Henry Henriksen. Han var sønnen til kjøpmann Anton Henriksen på Rekustad. Jacob Børresen drev handel her en tid, før 1925. Det fortelles at gårdbruker Johannes Næss hentet varer…

Familien Harlems forretningsvirksomhet

  På et tidligere bilde så vi kiosken til Paula Harlem, som lå like inntil broa. Senere anla svogeren Konrad Harlem butikk i Soliveien. Fra 1946 overtok Paula og ektemannen Frits. Pomona, eller «Kiosken til Paula», hadde kafébevilling, og var kommisjonær for Pengelotteriet og Norsk Tipping. Kiosken ble et møtested for Haugetun-elever og naboer. Bygningen…

Brincks landhandleri

  Brincks Landhandleri, Soliveien 7. Foto: Schødts Villa Foto, Jeløy/ØFB. I 1935 åpnet ekteparet Edith og Oscar Brinck landhandel i sitt nybygde ”funkishus” i Soliveien 7. Disken fra Maren Bjørnstads landhandel kom til heder og verdighet i den nye butikken. Maren var Ediths faster. Vareutvalget omfattet alt hva en landhandel skulle tilby. I en periode…

Anton Henriksens landhandel

  Bilde Anton og Anna Henriksens landhandel, Soliveien 40. Rolf Henriksen bygde om huset i funkisstil etterat han overtok. På bildet står en butikkdame og ekteparet Anna og Anton Henriksen. Hestekaren er ukjent. Fotograf ukjent/ØFB. Anton Henriksen hadde vært i Canada, og da han kom tilbake så han muligheter i handel. Han startet i en…

Anna Louise og Oskar Ramstads landhandel

  Oskar Ramstad (til venstre) var sykkelreparatør, slepebåtfører og søndagsskolelærer. Han er her avfotografert med Rostadnesset søndagsskole og sine medhjelpere Kåre Kristiansen og Helge Ræsæg. Ramstad tok barna med på tur med slepebåten. Barna er, fra venstre og første rekke: Jorid ?, Inger Lise Antonsen, Turid Bråthen og Gunnar Knutsen. Tor Ramstad, Anna Lisa Ramstad…