Slepebåten Hauge

  Slepebåten «Hauge» Med dampmaskinen kom også slepebåtene. De skulle komme til å revolusjonere arbeidet i vassdrag og på havet. Slepebåten erstattet handkraft og robåter. Den trakk tømmerslep og bukserte prammer, lektere og større båter. Slepbåten Hauge var virksom på Hauge bruk. Skorstenen var nedfellbar, slik at den kunne felles ned når båten skulle passere…

Andreas Næss Ass. Landhandel

”Det norske næringsliv” (1951) forteller at forretningen ble etablert 1. august 1933. Butikken åpnet i juli 1935. Salget foregikk i en del av boligen, mens en lang sidebygning mot nord huset varelageret. Utenfor var det en lasterampe. Virksomheten omfattet salg av kolonial, kraftfôr og varer som hørte inn under assortert landhandel. Sønnen Sten husker det…

Klesvask på Hauge brygge

Dette bildet fra 1937 gir et godt inntrykk av hvordan befolkningen brukte Hauge brygge. Anker Johansen henter vann til kjøpmann Aimar Olsen i store melkespann. Margit Johansen (f. 1897) er til­skuer mens en ukjent kvinne på kne ved en avskjæring skyller klær i elva. Bølgetoppene som nær­mer seg brygga, forteller at en båt nettopp har…